Mariusz Mielęcki
Urodził się w 1956 roku w Gdyni
Na początku drogi twórczej stworzył szereg obrazów i kompozycji przestrzennych, rzeźbiarsko-malarskich.
W 1992 roku przeniósł się z Sopotu do Michałowic, związany z Teatrem Cinema. Zajmuje się malarstwem.
Do jego najbardziej znanych dzieł należą obrazy z cyklu „Gotyckie sny”.
W 2006 przeprowadza się do Kwieciszowic, tutaj powstają kolejne cykle „Zabawy Świętych” i „Rodzina Polska”.
W 2008 kupuje dom w Popielówku k. Lubomierza, gdzie zamieszkuje.
Swoją twórczość prezentował podczas licznych wystaw za granicą m.in. w Niemczech i Holandii. 
W ostatnich latach jego dzieła można oglądać również w Polsce.
Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych.
kontakt:
Mariusz Mielęcki
Popielówek 11
59-623 Lubomierz
tel. +48 663 335 708
e-mail: aulok@wp.pl
Back to Top